Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thế giới kết nối - 14/6/2016

Thế giới kết nối ngày 14/6/2016 có những nội dung chính: Việt Nam - Điểm sáng kinh tế Đông Nam Á; Nhân viên Toyota chỉ phải làm việc 2 tiếng ở cơ quan; Người Anh ở nước ngoài nhập tịch châu Âu...

Đã có 0 bình luận