Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thế giới kết nối - 23/4/2016

Thế giới kết nối ngày 23/4/2016 có một số nội dung chính: Thu hồi đồ chơi nhiễm độc chì ở New York, Mỹ; Tạo thói quen lao động cho trẻ em tại Singapore; Vị khách đặc biệt tại lễ ký thỏa thuận Paris...

Đã có 0 bình luận