Theo dòng thời sự - 27/4/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 27/4/2016: Ngư dân trả lại tàu vỏ thép.