Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 11h - 01/6/2016

Thời sự 11h ngày 01/6/2016 có những nội dung chính: Xuất cấp miễn phí hóa chất sát trùng; Phát hiện thêm 2 cơ sở kinh doanh chất cấm trong nuôi trồng thủy sản; Bảo quản nông sản bằng năng lượng mặt trời...

Đã có 0 bình luận