Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 11h - 14/6/2016

Thời sự 11h ngày 14/6/2016 có những nội dung chính: Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung; 150 nghìn USD hỗ trợ chống hạn cho Bình Thuận; Khoán rừng đúng đối tượng...

Đã có 0 bình luận