Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 11h - 21/6/2016

Thời sự 11h ngày 21/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Hồ Tả Trạch đảm bảo nước tưới cho vụ hè thu; Thu 7 triệu USD từ xuất khẩu cá cảnh; Vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đà Nẵng.

Đã có 0 bình luận