Thời sự 12h: Quốc hội ủng hộ quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển Đông

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM