Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 14h - 14/7/2016

Thời sự 14h ngày 14/7/2016 có những nội dung chính: Đề xuất tăng lương tối thiểu thêm 400.000 đồng; Phân bón giả gây thiệt hại 2,6 tỷ USD mỗi năm; Ngăn chặn tình trạng tư thương thao túng thị trường thanh long...

Đã có 0 bình luận