Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 14h - 16/5/2016

Thời sự 14h ngày 16/5/2016 có những nội dung chính: Bắt đầu dán thẻ định danh cho xe ô tô; Cân đối nguồn nước cho sản xuất vụ Hè Thu; Độc đáo tranh gương cung đình Huế...

Đã có 0 bình luận