Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 16h - 01/7/2016

Thời sự 16h ngày 01/7/2016 có những nội dung chính: Chậm phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; Ngân hàng Nhà nước đơn giản hóa hàng loạt thủ tục của lĩnh vực ngân hàng; Giải quyết tình trạng "mùa ruồi" ở Đồng Tháp...

Đã có 0 bình luận