Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 16h - 03/8/2016

Thời sự 16h ngày 03/8/2016 với những nội dung chính sau: Huế tăng cường công tác xử lý chất thải rắn; Bình Thuận đẩy mạnh dự án khai thác tiềm năng biển...

Đã có 0 bình luận