Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 16h - 04/8/2016

Thời sự 16h ngày 04/8/2016 với những nội dung chính sau: Cải tạo xây mới chung cư cũ ở Hà Nội; Xử lý trách nhiệm liên quan đến vụ chôn lấp rác thải của Formosa...

Đã có 0 bình luận