Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 16h - 19/4/2016

Thời sự 16h ngày 19/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất công xây mộ tại Huế; Phát huy nguồn lực xã hội trong xây dựng các công trình văn hóa; Xác lập 3 kỷ lục Guiness Việt Nam; Ảnh hưởng của động đất đến nền kinh tế tỉnh Kumamoto, Nhật Bản...

Đã có 0 bình luận