Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 02/8/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 02/8/2016 có một số nội dung chính: Vắc xin sản xuất trong 7 ngày; Kết quả kiểm tra vụ chôn lấp bùn thải của Formosa, Hà Tĩnh; Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng 2016...

Đã có 0 bình luận