Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 04/8/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 04/8/2016 có một số nội dung chính: Phát hiện hơn 10 tấn rác thải y tế lộ thiên ở Bắc Ninh; Sập nhà ở Cửa Bắc, Hà Nội; Cổ đông nhà nước thích ứng với cơ chế vận hành doanh nghiệp...

Đã có 0 bình luận