Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 08/5/2016

Thời sự 19h ngày 08/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Nga tổng duyệt lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng Phát xít; Hành trình về nguồn của những thế hệ cán bộ bộ đội đầu tiên; Khắc phục tình trạng cá chết trên sông Bưởi, Thanh Hóa; Thị xã đầu tiên của Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới...

Đã có 0 bình luận