Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 10/5/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 10/5/2016 với những nội dung chính sau: Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương; Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam; Niêm phong xưởng nhuộm xả thải...

Đã có 0 bình luận