Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 12/4/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 12/4/2016 với những nội dung chính sau: Bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII; Cảnh báo tình trạng xuống giống vụ Hè Thu; Âm mưu tấn công khủng bố Euro 2016; Vinh dự được làm người đại biểu của nhân dân...

Đã có 0 bình luận