Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 22/6/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 22/6/2016 với những nội dung chính sau: Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Bắc Kạn; Ra mắt hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Cập nhật thông tin tìm kiếm máy bay CASA 21, Phương án tìm kiếm máy bay CASA 21...

Đã có 0 bình luận