Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 22h30 - 29/6/2016

Chương trình Thời sự 22h30 ngày 29/6/2016 với những nội dung chính sau: Khó quản lý sim rác, trách nhiệm thuộc về ai?; 7 thành phố có thể thay London làm thủ đô tài chính; Sai phạm quản lý tài chính ngân sách...

Đã có 0 bình luận