Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 22h30 - 29/7/2016

Thời sự 22h30 ngày 29/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Singapore bắt giam một công dân truyền bá tư tưởng cực đoan của IS; Lười tập thể thao khiến thế giới thiệt hại hàng chục tỷ USD; 18 thành phố sắc màu nhất thế giới...

Đã có 0 bình luận