Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 23h - 14/4/2016

Thời sự 23h ngày 14/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Nhất thể hóa phải đi đôi với kiểm soát tốt quyền lực; Hoàn thành tái cơ cấu tổng công ty thuốc lá; TP. Hồ Chí Minh phát hiện hàng chục tấn phụ gia thực phẩm hết hạn.

Đã có 0 bình luận