Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 23h - 15/5/2016

Thời sự 23h ngày 15/5/2016 với những nội dung chính sau: Đề nghị Lào duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông; Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hội nhập...

Đã có 0 bình luận