Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 7h45 - 12/6/2015

Thời sự 7h45 ngày 12/6/2015: Bình luận trước phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đã có 0 bình luận