Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 8h - 13/7/2016

Thời sự 8h ngày 13/7/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng thăm chính thức Mông Cổ và Asem 11; Kiểm tra việc chôn lấp rác thải của Formosa...

Đã có 0 bình luận