Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 9h - 28/6/2016

Thời sự 9h ngày 28/6/2016 với những nội dung chính: Sản lượng tôm thấp người nuôi vẫn bị tư thương ép giá; Nhiều thị trường khó tính nhập khẩu trái cây Việt Nam; Vỡ kế hoạch đưa 28 trạm thu phí tự động vào hoạt động;...

Đã có 0 bình luận