Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tin tức - Tạp chí trưa - 13/7/2016

Tin tức - Tạp chí trưa ngày 13/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Hàng trăm tấn chất thải rắn chôn lấp ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Người nuôi tôm trắng tay vì nước thải; Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ủng hộ bà Hillary Clinton...

Đã có 0 bình luận