Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Toàn cảnh thế giới - 05/6/2016

Vấn đề Biển Đông tại cuộc đối thoại Shangri-la 2016 là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Toàn cảnh thế giới ngày 05/6/2016.

Đã có 0 bình luận