Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Trái tim cho em - 6/10/2014

Hỗ trợ khám tim miễn phí cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Cạn, trường hợp đặc biệt nhất là trường hợp của em Đồng Anh Khoa. Những trái tim non nớt cần hơn những vòng tay yêu thương, bao bọc của xã hội.

Đã có 0 bình luận