Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật VN tiếp cận giàn khoan

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM