Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 01/6/2015

Vấn đề hôm nay ngày 01/6/2015 với hai vấn đề được bàn luận: Bài toán vốn cho dự án sân bay Long Thành. Mối lo về hội chứng Mers-CoV.

Đã có 0 bình luận