Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 01/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay với những nội dung chính sau: Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội của người Thái; Hơn 10.000 tỷ đồng nợ đọng xây dựng nông thôn mới: Nguy cơ dẫn tới nhiều bất ổn.

Đã có 0 bình luận