Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 01/8/2016

Vấn đề hôm nay ngày 01/8/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận: Việt Nam phải làm gì để đối phó với các cuộc tấn công mạng?; Singapore và ý tưởng làm Thủ tướng 12h.

Đã có 0 bình luận