Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 03/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 03/6 với những nội dung chính sau: Quan điểm của Châu Âu và Mỹ về chất diệt cỏ; Tồn đọng án dân sự: Còn tình trạng nhũng nhiễu trong thi hành án.

Đã có 0 bình luận