Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 04/4/2016

Vấn đề hôm nay ngày 04/4/2016 bàn luận về hai chủ đề chính sau: Gia tăng tình trạng ngư dân bị bắt ở nước ngoài; Rò rỉ tài liệu trốn thuế lớn nhất lịch sử...

Đã có 0 bình luận