Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 04/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 04/5/2016 có hai nội dung chính được bàn luận sau: Tình trạng du khách xả rác; Rò rỉ thông tin đàm phán TTIP gây tranh cãi.

Đã có 0 bình luận