Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 04/8/2015

Vấn đề hôm nay ngày 04/8/2015 - Ngày 4/8, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã kết thúc cơ bản đàm phán. Theo đó, Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM