Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 05/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 05/5/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Chính phủ yêu cầu rà soát lại mức phí đường bộ, phí BOT hiện nay; Tỷ phú Donald Trump - nhân tố bất ngờ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đã có 0 bình luận