Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 05/6/2015

Vấn đề hôm nay ngày 05/6/2015 với hai vấn đề được bàn luận: Cổ phần hóa DNNN: Cần số lượng hay chất lượng?. 50 năm - Con người bước ra ngoài vũ trụ.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH