Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 05/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 06/7 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Quản lý báo chí trên mạng xã hội; Thông điệp hàn gắn quan hệ Nga - Mỹ.

Đã có 0 bình luận