Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 06/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 06/7/2016 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2016; Philippines trấn áp tội phạm.

Đã có 0 bình luận