Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 07/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 07/4/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Vi phạm trật tự xây dựng: Không nơi nào không có vấn đề; "Hồ sơ Panama": Sự vào cuộc của báo chí.

Đã có 0 bình luận