Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 07/6/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 07/6 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Bầu cử Tổng thống Mỹ: Cạnh tranh nội bộ đảng Dân chủ chưa ngã ngũ; Công bằng trong phân chia ngân sách.

Đã có 0 bình luận