Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 07/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 07/7 với hai vấn đề chính được bàn luận sau: Tắc đường, thực trạng của các đô thị Châu Á; Giá vàng tăng đột biến do người đầu tư trong nước tự đẩy lên.

Đã có 0 bình luận