Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 09/02/2015

Vấn đề hôm nay ngày 09/02/2015: Giảm tần suất tổ chức những lễ hội lớn, cán bộ Trung ương không được dự lễ hội với danh nghĩa cơ quan nếu không được phân công. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc tại lễ hội, ngành văn hóa sẽ làm gì?. Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên về Ukraine.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM