Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 09/9/2015

Vấn đề hôm nay ngày 09/9/2015 với hai vấn đề được bình luận: Nhà nước hội nhập nâng cao chất lượng quản trị công; Cơ hội nào cho người di cư ở châu Âu?

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM