Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 10/12/2014

Vấn đề hôm nay ngày 10/12/2014: 2 chủ đề được bàn luận: Tăng lương để thu hút nhân tài. Mỹ công bố bản báo cáo tra tấn của CIA.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH