Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 10/12/2015

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 10/12/2015 có hai vấn đề chính được bàn luận: Giữ nguyên môn lịch sử với tư cách là môn học độc lập; Đồng tiền chạy khỏi Trung Quốc.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM