Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 10/5//2016

Vấn đề hôm nay ngày 10/5//2016 với hai vấn đề chính được bàn luận: Khởi kiện doanh nghiệp xả thải; Triều Tiên và phát triển kinh tế 5 năm.

Đã có 0 bình luận