Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 11/7/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 11/7/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Nhũng nhiễu liên quan đến sổ đỏ ở nông thôn; Xung đột sắc tộc tại Mỹ.

Đã có 0 bình luận